:: mencari sinar ::

Kepimpinan dan Pengurusan Diri

Apabila membicarakan mengenai kepimpinan, maka kita tidak dapat lari dari maksud hadis Rasulullah s.a.w iaitu :

Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu akan ditanya mengenai orang-orang yang dipimpinnya.

Ada sesetengah orang beranggapan bahawa pemimpin hanyalah perdana menteri, menteri besar, guru besar, penghulu dan sebagainya. Tetapi apabila kita membaca dan memahami hadis ini maka jelas menunjukkan bahawa setiap orang di dunia ini adalah pemimpin. Oleh itu semua harus sedar bahawa mereka adalah seorang pemimpin.

Sebelum memimpin orang lain, seorang pemimpin harus memimpin diri sendiri terlebih dahulu.

Ada 3 elemen penting yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin iaitu :

1.Self Awareness

2.Self Management

3. Self Motivation


1) SELF AWARENESS

a) Kesedaran diri yang harus ada kepada seorang pemimpin iaitu sedar mereka adalah merupakan seorang hamba Allah. Seharusnya segala gerak kerjanya haruslahmerupakan manifestasi kepada kehambaannya kepada Allah, bukan hamba kepada nafsu, syaitan dan sebagainya.


“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Az-zariat : 56”


b) Kesedaran yang seterusnya ialah menyedari tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah haruslah memakmurkan dunia bukan merosakkanya. Khalifah tugasnya mendirikan agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama secara keseluruhan.


Wahai Daud, Sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (Hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab Yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu.


2) Self Management

a) - > Pengurusan diri yang baik harus diamalkan dan usaha ini bermula dengan niat yang baik dipermulaan hari.

b) -> Mempunyai jadual harian dan melatih disiplin diri


3) Self Motivation

Pemimpin harus sentiasa mempunyai motivasi diri yang tinggi. Sunnah Rasulullah melazimkan membaca doa-doa setiap kali melakukan sesuatu perkara. Doa yang boleh diamalkan pemimpin ialah :


اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُْوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْلِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ غَلَبَتْ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.


UKHUWWAH ISLAMIYAH


Firman Allah Swt. Maksudnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada
sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang)
kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan
janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban
orang, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang
lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging
saudaranya yang telah mati? Jika begitu keadaan mengumpat, sudah
tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan Allah. Dan
bertaqwalah, sesungguhnya Allah itu Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.”
(al-Hujurat:12)Ukhuwwah adalah nikmat berharga yang dikurniakan oleh Allah kepada orang-orang
beriman di dalam saf perjuangan. Ia tidak dapat dijualbeli dengan wang ringgit dan harta
benda dunia. Ukhuwwah adalah suatu rasa yang diciptakan oleh Allah di dalam hati
orang-orang yang beriman. Firman Allah :

Maksudnya:
“Seandainya engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya,
tidaklah mampu engkau persatukan antara hati mereka, tetapi Allahlah
yang telah mempersatukan antara mereka.”
(al-Anfal:63)

Demikian juga, jika Allah mengkehendaki untuk merapat dan memesrakan di antara
hati-hati yang beriman itu, maka ukhuwwah pun diciptakan oleh Allah di dalam hati
hamba-hambaNya yang beriman itu. Firman Allah:

Maksudnya:
“Sebenarnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di
antara dua saudara kamu yang bertelagah. Bertaqwalah kamu kepadaAllah agar kamu dirahmati oleh Allah.”
(al-Hujurat:10)

Dari ayat ini terlihat jelas bahwa ukhuwwah hanya terbina di atas dasar iman atau
tauhid, bukan di atas ikatan-ikatan yang selain daripada itu. Justeru hanya Allah yang
dapat menyatukan hati-hati di kalangan manusia, dan hati-hati manusia itu pula akan
bersatu di atas landasan tauhid. Oleh itu, lafaz yang disebutkan di dalam ayat ini adalah
mukmin, bukanlah hanya muslim sebagai syarat pembinaan ukhuwwah tersebut.Firman Allah :
Maksudnya:
“Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuhkepada sebagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa.”
(az-Zukhruf:67)

Jika ukhuwwah kosong dari iman, maka yang menjadi ikatannya adalah kepentingan
peribadi atau kelompok, parti dan sebagainya. Hal ini jelas cepat atau lambat akan
menghancurkan nilai ukhuwwah itu sendiri. Sedangkan persahabatan yang tidak terikat
dengan akar taqwa sudah tentu akan menghasilkan permusuhan dan kebencian, seperti
yang terjadi pada awal terjadinya konflik dalam sejarah manusia, persaingan merebut
harta rampasan (ghanimah) dan mengejar kepentingan serta keuntungan.
Sabda Rasulullah SAW:
Maksudnya:
“Janganlah kamu memutuskan hubungan, jangan kamu tidak bertegur
sapa, jangan kamu saling benci membenci, jangan kamu saling
berhasad dengki. Sebaliknya, jadilah kamu hamba Allah yang
bersaudara. Tidak halal bagi seseorang muslim itu tidak menegursaudaranya lebih daripada tiga hari.”

Ukhuwwah adalah kekuatan yang bersumber dari iman atau aqidah yang melahirkan
perasaan spiritual berupa kasih sayang, kecintaan, kemuliaan dan rasa percaya dan
mendahulukan kepentingan kepada saudara seaqidah. Dan darinya akan timbul sikap
tolong-menolong, mengutamakan orang lain, rasa sayang, pemaaf, pemurah, setia
kawan dan sikap-sikap mulia lainnya. Maka jelaslah bahwa ukhuwwah Islamiyah adalah
sifat yang menyatu dengan iman dan taqwa. Kedua komponen ini tidak dapat
dipisahkan di antara satu sama lain.


SANGKAAN BURUK MENAFIKAN UKHUWWAH

Sangkaan buruk terhadap sahabat di dalam bermasyarakat dan berjamaah adalah
terlarang di dalam agama. Sangkaan buruk yang ditegah di dalam Islam ialah pada
perkara yang tidak ada tanda-tanda dan bukti yang jelas dilakukan oleh seseorang.
Hukumnya jelas haram dan wajib dijauhkan. Seperti sabda Rasulullah SAW :
Maksudnya:
“Sesungguhnya Allah SAW telah mengharamkan terhadap seseorang
muslim itu darah dan maruahnya (dengan maksud haram ke atas
seorang muslim menumpahkan darah seorang muslim yang lain, juga
menjatuhkan maruahnya), dan diharamkan juga berburuk sangka
terhadapnya.”
Tetapi terhadap orang yang jelas-jelas melakukan perkara yang terlarang, tiada lagi
penghormatan terhadap dirinya. Kata Al-Hasan:
Maksudnya:
“Tiada penghormatan terhadap orang yang jelas-jelas melanggar larangan Allah.”


WAJIB MENJAGA MARUAH

Di dalam kehidupan bermasyarakat dan berjamaah, mencari kesalahan orang lain
adalah ditegah oleh agama, sehinggalah perkara yang menjadi keaiban seseorang itu,
dizahirkan oleh Allah dan menjadi perkara yang diketahui oleh umum. Untuk itu,
seorang muslim adalah wajib menjaga maruah dirinya daripada jatuh ke dalam kancah
kata nista yang ditujukan kepadanya. Adalah suatu yang wajar, kita sebagai anggota
jamaah, hendaklah mengelakkan diri daripada tempat-tempat dan keadaan-keadaan
yang boleh mengundang fitnah dan tohmahan orang terhadap kita. Seseorang yang
meletakkan dirinya ditempat yang mewajarkan dirinya ditohmah oleh orang, apabila ia
ditohmah dan difitnahkan, ia tidak patut menyalahkan orang lain lagi, selain ia
menyalahkan dirinya sendiri. Seperti kata asthar:
Maksudnya:
“Siapa yang berada di tempat yang boleh menimbulkan tohmahan orang
terhadapnya, maka ia jangan mencela, andai ada orang yang berburuk
sangka kepadanya.”

SYARAT-SYARAT PEMBINAAN UKHUWWAH
1. Ikhlas
Ukhuwwah Islamiyah akan terlaksana bilamana setiap muslim mampu
membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan peribadi, kelompok, kumpulan dan
golongan, dan hanya menjadikan Allah Ta’ala semata-mata sebagai tujuan.
Sehingga landasan yang dipakai dalam berjuang adalah landasan Islam.

2. Dilandasi dengan (Al Wala) dan Berlepas diri (Al-Baro’),
yang dibingkaikan dengan al-Qur’an dan Sunnah.
Tidak dapat disangkal lagi bahwa ukhuwwah Islamiyah
hanya akan terwujud di antara orang-orang beriman dan bertaqwa. Ertinya seorang
muslim hanya mengambil mukmin dan muttaqin menjadi temannya. Ukhuwwah
Islamiyah yang dibentuk dari peribadi mukmin dan muttaqin ikatannya sangat kuat
dan kukuh, tidak akan goyah meski badai fitnah melandanya karena mereka
bersaudara berlandaskan ilmu dan aqidah/keyakinan yang haq.

3. Tegak berasas nasihat kerana Allah.
Seorang muslim seharusnya menjadi cermin bagi saudara mu’minnya yang lain.
Ia akan sentiasa meningkatkan kebajikan,sebaliknya jika terdapat kekurangan
pada diri saudaranya ia akan menasihatinya dengan cara yang baik dan menganjurkannya
agar segera bertaubat kembali kepada petunjuk agama yang haq.
Dengan demikian terjadilah tolong menolong yang penuh keberkahan jauh dari fanatisme.
Sekaligus mendorong terbentuknya persaudaraan atas dasar Islam dengan neraca syariatNya.
“Demi Masa.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat
menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya
menetapi kesabaran.”(al-‘Ashr: 1-3)
4. Komitmen (Iltizam) dengan metode (Manhaj) pemahaman yang benar.
Hal ini akan terlaksana jika mereka-mereka yang bersaudara ini setia untuk tetap berhukum
kepada hukum Allah dan mengembalikan semua masalah kepada Allah dan
RasulNya. “...Jika kalian berbeza pendapat, maka kembalikanlah semuanya
kepada Allah dan RasulNya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (an-Nisa:59)SEJARAH PENUBUHAN IURVC


Institusi Usrah Rangers Volleyball Club merupakan satu lagi lembaran baru dalam bidang sukan bagi Institusi Usrah. Penubuhan yang seiring dengan Institusi Usrah Football Club IUFC ini adalah bagi memberi peluang kepada pelajar-pelajar Muslim terutamanya bagi menjalani latihan fizikal seiring dengan kehendak agama. Sedikit mengenai IURVC ini, ianya diasaskan hasil inisiatif pelajar-pelajar senior. Langkah pertamanya adalah dengan menyertai petandingan bola tampar terbuka yang dianjurkan oleh kelab bola tampar MMU.

Walaupun tewas, tetapi ianya membuka mata para pemain dan ahli-ahli Institusi Usrah untuk meningkatkan lagi kemahiran dan mengasah kemahiran-kemahiran yang sedia ada. Bermula dengan langkah yang perlahan ketika itu, IURVC sekali lagi menyertai pertandingan Bola Tampar yang di sempena dengan Hari Interaksi Toleransi Siswa.Berbekalkan semangat yang kental, pengalaman yang sedikit serta dibantu oleh para pelajar senior alhamdulillah IURVC menjadi juara. Bukan sahaja di pihak muslimin malah muslimat juga kita menjadi johan. Ini membuktikan bahawa segala halangan boleh diatasi dengan sedikit usaha dan semangat.

Sejak daripada itu, Institusi Usrah dibawah unit sukan membeli sebiji bola tampar dan digunakan untuk aktiviti riadah setiap petang. Bermula dengan penyertaan yang amat sedikit, sehingga ke hari ini bilangan muslimin semakin bertambah dan unit sukan membeli sebiji lagi bola tampar. Sukacita dimaklumkan, walaupun IURVC tidak lah sehebat pasukan-pasukan lain di MMU tetapi sekurang-kurangnya objektif yang dirangkakan tercapai, iaitu untuk menyatukan pelajar-pelajar muslim MMU yang salah satu caranya adalah melalui bidang sukan.


Kami merangkakan untuk mengadakan lebih banyak perlawanan persahabatan untuk mengasah kemahiran- kemahiran yang ada di samping mengeratkan tali silaturrahim di kalangan pelajar-pelajar muslim dan bukan muslim. Menang atau kalah tidak menjadi agenda utama kami. Penyertaan-penyertaan baru amatlah dialu-alukan.

Sekian
Editor IURVC

Motivasi buat diriku

1-Motivasi Diri – Bersangka Baik dengan Kritikan Negatif

Orang kritik kita sebab diorang nampak perbuatan kita salah pada pandangan mereka. Kita, jika tak ada orang kritik,selama itulah kita merasa apa yang kita buat dah betul walaupun pada hakikinya masih salah. Kita akan syok sendiri.

Kritikan negatif dapat memperbetulkan perbuataan kita. Kritikan membuat kita tahu apa cara yang betul.

Tak semua orang tahan dengan kritikan apatah lagi kritikan negatif yang membunuh semangat. Disebalik kritikan, ada ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapat gunakan untuk memajukan diri.

Syaratnya, kena banyak bersabar dan kena berani menerima kritikan. Jangan naik marah pula bila dikritik.

Turunkan ego dan sejukkan hati.

Kritikan memang boleh mengkondem motivasi kita tapi kalau kita tukar kritikan tu sebagai cara untuk kita belajar memperbaiki diri, kita akan menjadi semakin bersemangat bahkan semakin berani mendepani bermacam rupa kritikan, dari negatif sampailah ke tahap sangat negatif.

Elak untuk memandang negatif kerana kritikan kerana perbutan sebegitu akan melunturkan motivasi dalam diri kita. Biasanya, orang yang bermotivasi tak akan cepat naik marah bila dikritik.
2-Motivasi Kejayaan – Gabungkan Fikiran Positif dan Emosi Positif

Fikiran positif akan lebih memberi kesan apabila diiringi dengan emosi-emosi positif. Apa dia emosi-emosi positif? Rasa gembira, perasaan ceria, cinta, kesyukuran dan keseronokan.

Cuba test sendiri dalam sehari, kekalkan selama mungkin emosi-emosi positif ni. Anda akan perasan situasi di sekeliling Anda akan berubah sama. Kesannya, Anda akan ‘feel good’ sepanjang hari.

Dari pemerhatian saya, orang-orang berjaya sentiasa berfikiran positif kemudian sentiasa beremosi positif walau buruk cemanapun musibah yang muncul dalam hidup mereka. Sebab itulah mereka berjaya mencapai apa yang mereka matlamatkan dan apa yang mereka targetkan dalam kerjaya mereka.

Emosi-emosi positif mendorong mereka untuk bertemu dengan berbagai jenis kejayaan - dari kejayaan kecil sampailah kepada kejayaan besar, termasuklah kejayaan menyelesaikan berbagai jenis masalah.

Kita dapat mempelajari sesuatu hari ini. Kekalkanlah emosi-emosi positif dalam diri kita selama yang mungkin, sedalam yang mungkin.

Teruskan melatih diri untuk berfikiran positif supaya dengan gabungan kedua-duanya, kita dalam mencapai kejayaan dalam hidup kita. Moga kita mencapai apa yang kita hajatkan dalam apa yang kita usahakan selama ini.

Fikiran positif ada kuasanya tersendiri dalam merubah hidup. Fikiran positif ia menemukan kita dengan situasi-situasi positif dan orang-orang positif. Akhirnya akan membuat kita bertemu dengan kejayaan-kejayaan yang selama ni kita selalu idamkan.
3-Motivasi Kejayaan – Gabungan Fikiran Negatif dengan Emosi Negatif Membuat Kita Bertemu Pelbagai Masalah

Fikiran negatif adalah sangkaan buruk pada orang lain, pada apa yang mereka lakukan, pencapaian mereka dan sikap mereka. Fikiran negatif ada pada orang yang suka mengomplen, suka mengata dan suka bercakap hal-hal buruk orang.

Elak untuk berfikiran negatif. Elak untuk beremosi negatif seperti marah, geram, dendam, sakit hati, tertekan atau tak puas hati sebab kesannya amat teruk.

Emosi-emosi ni semua jika digabung dengan fikiran negatif akan membuat kita bertemu dengan situasi-situasi negatif dan orang-orang negatif yang akhirnya membuat kita bertemu dengan pelbagai masalah yang tak ada hentinya. Mungkin juga kita akan ditemukan dengan kegagalan-kegagalan yang tidak berkesudahan.

Kita tak nak macam tu..kita nak mencapai kejayaan dalam hidup, bukan permasalahan.

Fikiran negatif kerjanya memusnahkan – memusnahkan usaha-usaha kita, kerajinan kita dan kejayaan-kejayaan kita sama ada kejayaan besar atau kejayaan kecil yang kita dah bina. Ada orang yang dah berjaya, kejayaannya hilang musnah sedikit demi sedikit sebab dia berfikiran negatif simply dengan beremosi negatif. Hidupnya pula dilanda masalah-masalah yang tak berhenti munculnya.

Kita sebagai manusia sangat beremosi memang mudah dihinggapi emosi-emosi negatif sebab orang disekeliling kita ramai yang macam tu. Kita mudah untuk terperangkap dengan emosi-emosi negatif. Sebab itulah kita mesti bijak kawal emosi, berusaha kekalkan rasa gembira, berusaha membuat diri kita ‘feel good’ sepanjang hari supaya kita ditemukan dengan situasi-situasi menggembirakan seperti yang kita mahukan selama ini.

Bila kita gembira sentiasa, kita akan mudah mencapai apa yang kita hajatkan. Jadi, berusahalah menggembirakan diri sendiri.

Kekalkan keseronokan bekerja, kekalkan rasa bahagia di dalam hati kita, kekalkan rasa bersyukur pada Allah Yang Maha Esa, nikmati rasa cinta yang mekar berbunga di sanubari kita supaya kita terhindar dari emosi-emosi negatif.

Sumber : http://motivasikejayaan.com/

Ceramah Ust Zahazan di An-NuriahCelakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamishah dan celakalah hamba khamilah (pakaian yang indah diperbuat daripada sutera dan cotton). Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Celakalah dia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya (berjihad di jalan Allah), dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu dan bila ditugaskan di garis belakang maka dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta keizinan (untuk menemui raja atau penguasa) tidak diperkenankan, dan jika bertindak sebagai pemberi jaminan maka tidak diterima jaminannya .”

(hadis sahih riwayat Bukhari)

MISS '10 bersama Ust Hasrizal

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="224">

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="224">

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="224">

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="224">

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="224">

allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="224">

50 ribu sertai demo bantah IsraelLaporan Penuh

Perhimpunan Solidariti di Kedutaan Turki

Jom Bantah !

Himpunan Bantah Judi di Melaka

Cakna: Himpunan,Demo & Rapat UmumQunut Nazilah