:: mencari sinar ::

Liqa al-Amilin 2

Fiqh Sirah 1 : Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti

muharrik-penggerak
harakah-pergerakan

Menurut Assyahid Hassan Al-Banna, syarat utama menjadi daie adalah kefahaman teliti dalam soal agama, tidak cukup saja dengan tahu, kena faham.

Nabi selalu berdoa "Allahumma fakkihna fiddin"

fakih = fahim

Cari sumber asal yang sahih (kitab asal,bukan terjemahan)-ummahatul kutub

Cara sebar Islam:
1-Hikmah (pendekatan utk sasaran yg kurang ilmu)
2-Nasihat (Mau'idzoh)- untuk golongan yg ada ilmu, kena guna fakta
3-Mujadalah (debat)


Tidak mustahil generasi sekarang akan lebih faham dari para sahabat, tetapi tidak boleh lawan tingkatan iman mereka.

Fitrah dalam agama adalah :
1-sentiasa ditentang
2-menonjol maksudnya, lagi ditentang, lagi terserlah kebaikannya
3- seperti air mengalir, disekat bagaimanapun, akan melimpah jua kebaikannya

Hadis = lisan
Sunnah :
1- perbuatan
2- tutur kata
3- taqrir (ikrar)

Sunnah yang haram diikut (amalan khas utk nabi sahaja):
1- Siam Wisol-puasa berturutan selama 24 jam
2- Poligami lebih dari 4

Sunnah Tasyri`yyah bermaksud suatu sunnah yang dituntut dari sudut syara`.
Sunnah Jibiliyyah bermaksud sunnah yang disebabkan kecenderungan hati dan budaya Arab Nabi.

Setiap kali berdakwah, Nabi akan bagi hope/harapan untuk beramal.

0 comments:

Post a Comment